073-7602420  


על אתר ההנצחה לחטיבת הגולן

 

בבואנו לתכנן את האתר הצבנו מס' מטרות: להפוך את האתר לאתר נגיש, פעיל ואטרקטיבי. אתר המדבר גם אל המטייל הישראלי וגם אל משפחת השכול. במחשבה על החייאת האתר ניסינו למצוא מוקדי פעילות שימשכו את המטייל להיכנס ולשהות בו.

את האתר חילקנו לשני אזורים: האזור הסימבולי המכיל את לב האתר – "המרכז הקדוש" – האנדרטה, והאזור "החילוני" המכיל את אזור הנופש הפעיל והצעה לאורחן. הכניסה הודגשה ויוחדה מהסביבה ע"י טיפוח אינטנסיבי בצמחיה "מסודרת" השונה מהסביבה הסלעית של רמת הגולן ויוצר שער כניסה לאתר.

 משני צידי הכניסה תוכננו חניונים לרכב – אוטובוסים ורכב פרטי, מאזור החניונים יש התפצלות לאזור הפעילות החילוני ואזור ההנצחה. לאזור ההנצחה נכנסים דרך שביל ממוקד ומכוון בפרספקטיבה מתכנסת לתוך האנדרטה. הפרספקטיבה מתקבלת בעזרת שורת עצים לצידי השביל ומערכת שערים בנויים המכוונים ומדגישים את הכניסה לאנדרטה.

הכוונה התכנונית להוביל את הנכנסים לאתר דרך האנדרטה.

הנוף נסתר לעין באזור האנדרטה ורק אחרי הפריצה החוצה מתחום האנדרטה נפרץ נוף מרהיב.

תמיסת הנוף בתחום האנדרטה מעניקה תחושת התייחדות ואינטימיות ויוצרת קונפליקט עם הנוף הנגלה עם היציאה אל מחוץ לתחום האנדרטה. דבר המגדיל את עוצמת החוויה וההשתהות לנוכח הנוף המרהיב.

בהמשך מטייל המבקר בגן הסלעים שמוקד הגן הנו סלע עליו חקוקים דברי מפקד החטיבה "מכאן אתם גדולים שבעתיים". בהמשך התפצלות ל-2 מוקדים: אמפיתיאטרון, לכנסים וטקסים, הפתוח אל הנוף והשני מבנן חדרי הזיכרון.

ציר ההליכה מוביל לנקודת תצפית אל הנוף הפרוס לרגלי מבקר המדגיש את החשיבות האסטרטגית והסימבולית של האתר.

מנקודת התצפית המהווה נקודת ציון נסגר המעגל ע"י ציר הליכה לאורך הבונקרים המשוחזרים, תוך שמירה על אופיים האותנטי. סגירת המעגל באה לפתור את הקונפליקט בים האותנטי לבין הסימבולי, בין עבר לבין הווה.

לא כל האתר גונן, מתוך רצון לשמור באזורי השוליים של האתר את אופי הפראי והטבעי של רמת הגולן.

למידע נוסף על עיצוב פנים ואדריכלות